helsestillinger.no

close
notifications_none

Overvåk søk

Få jobb tilsendt på e-post

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har gjennomgått Helsestillinger.nos retningslinjer for personvern/bruksvilkår.
Rus- og psykisk helsetjeneste har en faglig forankring knyttet mot Recovery tenkning og kognitiv terapi. Våre medarbeidere må forholde seg til brukere med rus og/eller psykiske helseutfordringer.
Avdelingen mottar tilskudd fra Fylkesmannen for å prøve ut et nytt tilbud i avdeling i forhold til lavterskel arbeid. Dette har gitt oss mulighet til å utvikle et tilbud som skal gå på tvers av teamene.

Avdelingen har allerede etablert en aktivitetsgruppe på området Herdla. Her vil vi samarbeid med kultur og andre aktører utvikle oppgaver og gjøremål samt at området gir rom for rekreasjon og positive opplevelser. Gjennom arbeidet vil deltakerne være med på å skape arenaer for gode opplevelser for innbyggerne i kommunen.
Stillingen vil være todelt hvor en forholder seg både til tiltaket og til Fact teamet

Vi har ansatt Erfaringskonsulenter i våre team.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle tiltak
 • Etablere kontakt med aktører på området Herdla
 • Rekruttere personer til tiltaket
 • Få frem brukerønsker/perspektiv
 • Tilrettelegge arbeidsoppgaver
 • Utforme behandlingsplan i samarbeid med bruker
 • Halvårlig evaluering av behandlingsplan i samarbeid med bruker
 • Koordinatorfunksjon/individuell plan
 • Kontaktperson for gruppens deltakere
 • Motivering for rehabilitering
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidsparter
 • IPLOS registrering
 • Kartlegging Brukerplan
 • Arbeid 1 ettermiddag pr. uke

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskoleutdanning som vernepleier, sykepleier eller ergoterapeut
 • Vi ønsker medarbeider med videreutdanning innen; Seprep, rus, psykisk helse eller rehabilitering.
 • Sertifikat klasse B eller BE.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Psykisk helsearbeider

Egenskaper

 • Selvstendig arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Interesse for arbeid innenfor rus og psykisk helse der brukermedvirkning er en selvsagt del av arbeidet
 • Nytenkende og initiativrik
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri eller rus, eller begge deler.
 • Annen relevant erfaring fra arbeidsrettede tilbud.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Mulighet til å være aktiv deltakende i utviklingen av avdelingen
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med stor grad av mulighet til å arbeide selvstendig.
 • Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
 • Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.

 • Annet
  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
 • Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Psykisk helsearbeider lavterskel arbeid 50 % og 50 % Fact

Sted
Utgår

2031-12-20

Søk nå

Del denne jobben