helsestillinger.no

close
notifications_none

Overvåk søk

Få jobb tilsendt på e-post

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har gjennomgått Helsestillinger.nos retningslinjer for personvern/bruksvilkår.
Rus- og psykisk helsetjeneste er en fagavdeling i Individ-og levekår i Askøy kommune. Vi har kontorer i Helsetunområdet og på Juvik. Avdelingen har 2 team: Fact (Flexible assertive community treatment) og Hevd (Hva er viktig for deg?). Det er høy kompetanse i avdelingen. Det jobbes selvstendig og i team. Vi har en faglig forankring knyttet mot Recovery tenkning og kognitiv terapi. Vårt utgangspunkt er at det er viktig at våre pasienter har medbestemmelse, og at vi bidrar til å få frem hva de mener er viktig for dem i forhold til oppfølgingen de mottar. Våre medarbeidere må forholde seg til brukere med rus/ og eller psykiske helseutfordringer.

Avdelingen mottar tilskudd fra Fylkesmannen. Dette har gitt oss mulighet til etablering av Fact team, og til utvikling av vårt Hevd team. Som avdeling har vi stor grad av mulighet til nytenkning og utvikling av våre tjenester.
Vi har som mål å bli bedre i forhold til evaluering av våre tjenester. Dette gjør vi ved bruk av ulike elektroniske verktøy, brukerundersøkelse og gjennom bruk av våre Rådgivere med brukererfaring. Det jobbes også med å få på plass et godt tilbud til pårørende.

Vi har ansatt Erfaringskonsulenter i våre team.

Arbeidsoppgaver

 • Få frem brukerønsker/perspektiv
 • Utforme behandlingsplan i samarbeid med bruker
 • Halvårlig evaluering av behandlingsplan i samarbeid med bruker
 • Koordinatorfunksjon/individuell plan
 • Egen klientgruppe
 • Motivering for rehabilitering
 • Individuell oppfølging
 • Gruppebehandling
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidsparter
 • Hjemmebesøk
 • Oppfølging av fattede vedtak
 • IPLOS registrering
 • Kartlegging Brukerplan
 • Pårørendearbeid med særskilt fokus på barn
 • Arbeid 1 ettermiddag pr. uke

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskoleutdanning som vernepleier, sykepleier eller ergoterapeut
 • Vi ønsker medarbeider med videreutdanning innen; Seprep, rus, psykisk helse eller rehabilitering.
 • Sertifikat klasse B

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Psykisk helsearbeider

Egenskaper

 • Selvstendig arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kunne stå i utfordrende oppfølgingssaker
 • Interesse for arbeid innenfor rus og psykisk helse der brukermedvirkning er en selvsagt del av arbeidet
 • Nytenkende og initiativrik
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri eller rus, eller begge deler.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Mulighet til å være aktiv deltakende i utviklingen av avdelingen
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med stor grad av mulighet til å arbeide selvstendig.
 • Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
 • Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.

 • Annet
  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
 • Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Psykisk helsearbeider 100 % fast - Hevd team

Sted
Utgår

2031-12-20

Søk nå

Del denne jobben