helsestillinger.no

close
notifications_none

Overvåk søk

Få jobb tilsendt på e-post

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har gjennomgått Helsestillinger.nos retningslinjer for personvern/bruksvilkår.
Rus- og psykisk helsetjeneste er en fagavdeling under Individ og levekår i Askøy kommune. Vi har kontorer i Helsetunområdet og på Juvik. Avdelingen har 2 team: Fact (Flexible assertive community treatment) og Hevd (Hva er viktig for deg?). Det er høy kompetanse i avdelingen, og det jobbes selvstendig og i team. Vi har en faglig forankring knyttet mot Recovery tenkning og kognitiv terapi. Vårt utgangspunkt er at det er viktig at våre pasienter er medbestemmende/har mulighet til å uttrykke hva de mener er viktig for dem i forhold til oppfølgingen de mottar. Våre medarbeidere forholder seg til begge målgruppene innen psykisk helse og rus. Vi har ansatt to erfaringskonsulenter i 50 % stilling fordelt på teamene.

Avdelingen har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen til etablering av Fact og utvikling av Hevd. Dette gir oss muligheter til nytenkning og utvikling av våre tjenester.

Avdelingen har som mål å bli bedre i forhold til evaluering av våre tjenester. Vi gjør bruk av åpne dialoger i nettverksmøter (en modell for samhandlende tjenester til personer med rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser), brukerundersøkelser og Brukerplan. Avdelingen arbeider også med å få på plass et tilbud til pårørende.
Fact forholder seg til brukere med lavt funksjonsnivå diagnoseuavhengig. Vi jobber 2 delt i forhold til anbefalinger gitt i Fact modellen (individuelt og intensivt)

Det er for tiden ledig 2 faste stillinger i vårt Fact team.

Arbeidsoppgaver

 • Bygge gode relasjoner som åpner for trygghet og brukerinnflytelse
 • Koordinatorfunksjon
 • Utvikling av kriseplan/behandlingsplan/IP
 • Oppfølging i hjemmet
 • Støttesamtaler
 • Bidra til brobygging mellom pasienten og offentlige instanser
 • Pårørendearbeid og nettverksjobbing
 • Motivere til meningsfylte aktiviteter
 • Bistå i forhold til anskaffelse av bolig og ivaretagelse av bolig
 • Evaluering av tjenesteyting i samråd med bruker
 • Gjøre bruk av Fact tavlen som arbeidsverktøy
 • IPLOS kartlegging-Brukerplan
 • LAR utlevering i samarbeid med Helse Bergen

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskole som vernepleier eller sykepleier.
 • Fortrinnsvis videreutdanning innen rus/psykisk helse, Seprep eller rehabilitering
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen rus/psykisk helse
 • Sertifikat klasse B

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Psykisk helsearbeider

Egenskaper

 • God kommunikasjonsevne
 • Kunne stå i utfordrende pasientsaker
 • Delta i teamet i forhold til oppfølging og prioritering
 • Interesse for arbeid innen rus og psykisk helse der brukermedvirkning er en selvsagt del av arbeidet
 • Være pasientens talerør
 • Utvikling av Fact team
 • Være med å bidra til å gjøre teamets medarbeidere gode

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Arbeid 1 ettermiddag pr. uke
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med stor grad av mulighet til å arbeide selvstendig.
 • Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
 • Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.

 • Annet
  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
 • Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Psykisk helsearbeider 2 stillinger 100 % fast - Fact team

Sted
Kategorier
Utgår

2031-12-20

Søk nå

Del denne jobben